Zpět

Co přináší Fit for 55?

Kromě směrnic a nařízení s přímým dopadem na nefinanční reporting jsou pro udržitelnost firem podstatné i další legislativní akty. Za zmínku stojí především ty, které vznikly pod hlavičkou sdělení Fit for 55. Mohou mít totiž na činnost firem podstatný vliv – ať už v rámci emisních norem, využívání půdy, obnovitelných zdrojů nebo energetické účinnosti. Sdělení Fit for 55 obsahuje celou řadu konkrétních legislativních návrhů a další podpůrné nástroje a strategie. Níže vám přinášíme jejich přehled.

Autor: Kateřina Novotná, redakce

Samotné sdělení Fit for 55 je nelegislativním aktem, který nenese žádné regulatorní aspekty. Evropská komise v něm obecně popisuje důvody k regulaci některých odvětví, navrhuje opatření a příslušné nástroje k jejich naplnění. Záběr sdělení je velmi široký – od emisí v průmyslu, dopravě, sektoru budov i systému emisního vyrovnání na hranicích, přes zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, energetiku či vodíkové hospodářství až po nakládání s půdou a lesní strategii.

Některé návrhy jsou revizí stávajících právních aktů, některé jsou nové. Každý z návrhů je také v jiném stádiu projednávání. Do legislativního procesu vstupuje jak Evropský parlament, tak Rada EU, a každá z institucí nejprve přijímá svoje vlastní stanovisko. Poté se společně s Evropskou komisí, jako autorem návrhu, sejdou na třístranném jednání (tzv. trialog). Finální text je tedy výsledkem spolupráce všech tří institucí, přičemž firmy a občané do procesu mohou průběžně vstupovat skrze tzv. veřejné konzultace. Návrhy vydávané Evropskou komisí jsou po vydání překládány do všech oficiálních jazyků EU. Jednání o výsledné podobě návrhů probíhají obvykle v anglickém jazyce, proto jsou i předběžně přijaté dokumenty obvykle k dispozici pouze v angličtině, případně francouzštině.

Co je obsahem sdělení

 • Návrh na revizi systému EU pro obchodování s emisními povolenkami (EU ETS), včetně jeho rozšíření na lodní dopravu a zřízení samostatného systému obchodování s emisemi určeného pro oblast silniční dopravy a budov
  • Předběžná dohoda Rady a Evropského parlamentu o EU ETS byla přijata v prosinci 2022, text musí formálně schválit obě instituce. 
 • Návrh na revizi nařízení o sdílení úsilí členských států v oblasti snižování emisí v odvětvích mimo EU ETS (Effort sharing regulation)
  • Předběžná dohoda Rady a Evropského parlamentu o Nařízení o sdílení úsilí byla přijata v listopadu 2022. Evropský parlament text formálně přijal v březnu 2023, nyní musí legislativu posvětit Rada. 
 • Návrh na revizi nařízení o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF)
  • Předběžná dohoda Rady a Evropského parlamentu byla přijata v prosinci 2022.
 • Návrh na revizi směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED III)
  • Rada i Evropský parlament přijaly svou pozici, instituce se nyní musí shodnout na konečné podobě legislativy. 
 • Návrh na revizi směrnice o energetické účinnosti (EED)
 • Návrh na revizi směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD)
  • Rada i Evropský parlament přijaly svou pozici, instituce se nyní musí shodnout na konečné podobě legislativy. 
 • Návrh na zavedení mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM)
  • Předběžná dohoda Rady a Evropského parlamentu byla přijata 13. prosince 2022, text musí formálně přijmout obě instituce.

Součástí Fit for 55 jsou také iniciativy, podpůrná opatření a navazující strategie: 

Pod Fit for 55 dále spadá také tzv. plynárenský balíček vydaný v prosinci 2021: 

Chcete se zeptat odborníka?

Zanechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme

  * Prosím mějte na paměti, že naši experti vám zde rádi zodpoví dotazy obecného rázu.
  Pro konkrétní řešení problémů využijte poptávkový formulář v rubrice “Pomůžeme vám”. Děkujeme.

  Odebírat newsletter