Zpět

Dekarbonizace jako záruka lepší konkurenceschopnosti firem. Ke snižování uhlíkové stopy pomohou evropské dotace.

Doby, kdy se vykazování udržitelnosti ve firmě týkalo pouze velkých korporací, jsou za námi. Investoři a nadnárodní firmy v rámci ESG monitorují udržitelné aktivity i u svých partnerů a dodavatelů. Zavedení udržitelné strategie se tak stává i pro malé a střední podniky nutností, pokud se chtějí začlenit do dodavatelského řetězce a získat konkurenční výhodu. Klíčovým prvkem v rámci ESG strategií je dekarbonizace. Financovat dekarbonizační opatření pomohou i evropské dotace. V dubnu bude spuštěn program Úspora energie, který nabídne až 5 miliard korun a chystají se i dotace na fotovoltaiku.

Autor: Redakce

Investice do udržitelných aktivit přináší firmám řadu výhod. Zvyšuje se finanční výkonnost – správně implementovaná ESG firemní strategie vede k dlouhodobější finanční udržitelnosti a ke snižování nákladů na provoz. Data o udržitelnosti dnes vyžadují investoři, banky i finanční instituce. Firma tímto krokem získá také jednodušší možnosti financování. Udržitelné aktivity firmy se dále propisují také do toho, jak se prezentuje a jakou má reputaci. Společnosti, které dosáhnou vyššího ESG skóre, mohou být upřednostňovány oproti konkurenci, a na trhu tak získat rozhodující slovo. Hlavně ale podnikají s vědomím, že jejich činnost prospívá společnosti i planetě. 

Přestože přináší zavádění ESG do firemní strategie dlouhodobé výhody, je třeba se připravit na finanční náročnost, zejména z pohledu investic do udržitelných technologií a infrastruktury. „Dobrou zprávou je, že Evropská unie vyčlenila finanční prostředky v podobě dotací na úsporná opatření a firmám pomáhá pokrýt většinu nákladů spojených s jejich přeměnou“, uvádí Pavlína Torhanová z poradenské společnosti 201 consulting s.r.o.

V dubnu bude spuštěn program Úspora energie

Na konci dubna letošního roku bude vyhlášen dotační program Úspory energie. Jedná se dlouhodobě o jeden z nejvyužívanějších dotačních programů. Jen v rámci I. Výzvy v rámci programu v roce 2023 podali žadatelé 900 žádostí za téměř 5 miliard korun. Cílovou skupinou jsou podniky o všech velikostech s místem podnikání mimo hlavní město Praha.

Tento dotační titul podporuje například zateplení obvodového pláště, výměnu oken, modernizaci soustav osvětlení, kotlů, rozvodů energií, využití odpadní energie ve výrobních procesech nebo instalaci tepelných čerpadel a fotovoltaických elektráren o maximálním výkonu 1 MWp na střechy objektů. V rámci programu je rovněž možné pořídit nové technologické vybavení výměnou za stávající, které bude poté předáno do oprávněného zařízení či k ekologické likvidaci.

Základním posláním dotačního programu je snížit energetickou náročnost provozovny. Proto je třeba při plánování těchto opatření uvažovat komplexněji a v dlouhodobém horizontu. „Na realizaci opatření mají standardně firmy až 3 roky od podání žádosti o dotaci. Minimální doporučená výše investice je cca 2 miliony korun. Povinnou přílohou k žádosti o dotaci je energetický posudek“, vysvětluje Pavlína Torhanová.

Výhledově se také počítá s opětovným vyhlášením dotačního programu Fotovoltaické systémy, který mohly využít podniky i v loňském roce v rámci Národního plánu obnovy. Program podpoří instalaci systémů s výkonem až 3 MWp včetně akumulace.

Na co si dát před podáním žádosti pozor?

Při přípravě žádosti do jakéhokoliv dotačního titulu je nutné si zkontrolovat, jaké podmínky žadatel musí splňovat, a jaké je místo realizace i plánovaného projektu. 

Obecně mohou o dotaci žádat firmy, které fungují na trhu minimálně dva roky a mají kladné finanční výsledky. Před podáním žádosti o podporu se u nich provádí tzv. kontrola finančního zdraví a podniku v obtížích. Žadatelé o dotaci musí dále zveřejňovat výsledky hospodaření v rozsahu stanoveném zákonem. „Neuveřejnění může mít negativní dopad na vyhodnocení samotné žádosti o dotaci, přičemž se jedná o jednu z nejčastějších chyb, kterých se žadatelé dopouštějí,“ vysvětluje Pavlína Torhanová.

To potvrzuje i manažer EY Martin Veverka a doplňuje: „Kromě finančního zdraví je důležité i projekt správně napasovat na dotační pravidla. Na druhou stranu není dobré projekt příliš upravovat a ohrozit tak na jedné straně plnění slíbeného cíle a na druhé straně i samotný provoz dané technologie. Rovněž je důležité být i v souladu s veřejnou podporou.“

Přijatelnost samotného projektu je třeba zkonzultovat již přímo s odborníky, kteří jsou dle nabídek na plánovaná opatření schopni spočítat, jaké energetické účinnosti či úspory lze jejich realizací dosáhnout. 

Program Úspory energie nabídne v nadcházející výzvě opět 5 miliard korun, je zde tedy dostatek prostředků pro potřeby všech kvalitních žádostí. 

Pokud byste o dotaci rádi zažádali a nevíte, jak začít, můžete navštívit internetové stránky www.201consulting.cz.

Přehled dotačních výzev pro rok 2024 je možné najít také na stránkách poradenské společnost EY.

Chcete se zeptat odborníka?

Zanechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme

    * Prosím mějte na paměti, že naši experti vám zde rádi zodpoví dotazy obecného rázu.
    Pro konkrétní řešení problémů využijte poptávkový formulář v rubrice “Pomůžeme vám”. Děkujeme.

    Odebírat newsletter