Zpět

ESG v praktických souvislostech: Asociace udržitelného podnikání spustí v září další běh vzdělávacího kurzu pro ESG manažery

Udržitelnost a ESG jsou klíčové oblasti, které se stávají nezbytnými pro moderní podnikání. Pokud se orientujete v teoretických znalostech, ale hledáte praktické využití, šestitýdenní vzdělávací program Asociace udržitelného podnikání (AUP) je přesně pro vás. Čtvrtý běh programu začíná již 16. září.

Autor: Redakce

Kurz je navržen tak, aby poskytoval komplexní pohled na praktické znalosti udržitelnosti a ESG a jejich roli ve firemní praxi. Účastníci se seznámí s dynamicky se rozvíjejícím tématem, připraví se na nové legislativní povinnosti a načerpají poznatky z praxe napříč různými obory a typy firem. Kurzem provázejí zkušení odborníci, kteří jsou k dispozici pro otázky účastníků a sdílejí své praktické zkušenosti.

Unikátní přístup 

Kurz se odlišuje svou komplexností a praktickým zaměřením. Nabízí jedinečnou kombinaci teoretických znalostí a jejich praktického využití. Účastníci se mohou těšit na odborné konzultace přizpůsobené přímo jejich potřebám, setkání s inspirativními hosty a možnost diskutovat konkrétní problémy a otázky. Nejvíc mě baví dělat s účastníky praktická cvičení. Tím, že každý z účastníků je z jiné firmy, řeší jiná témata a i osobnostně je jiný, dodává to cvičením a diskusím báječnou dynamiku a šťávu. Ostatním účastníkům to navíc  přináší řadu ‚aha momentů,‘“ říká Marie Zemanová z AUP, jedna z garantek kurzu.

Na závěr kurzu obdrží účastníci certifikát, který potvrzuje jejich odborné znalosti v oblasti ESG. Podmínkou certifikátu je vypracování případové studie pro vlastní firmu, takže si účastníci odnášejí i konkrétní výstupy včetně našich doporučení, což je pro nové ESG manažery ideální start a pro ty již zkušenější příležitost pro strategičtější zamyšlení mimo každodenní operativní úkoly, dodává Marie Zemanová.

Na podzim zároveň AUP spustí i vzdělávací kurzy pro pokročilé. Prvními tématy budou uhlíková stopa produktu a uhlíková stopa služeb, kde jsou garantem kurzu expertky z EnviTrail. „Firmám už často základní kurz ESG nestačí a potřebují jít do hloubky. Proto jsme se rozhodli připravit pokročilé kurzy, které se věnují velmi konkrétním problémům. První vlaštovkou byl workshop Uhlíková stopa digitálních služeb a nyní plánujeme sérii kurzů pro pokročilé pod hlavičkou ESG.EDU. Máme tak možnost rozebrat témata do detailu a poskytnout ve spolupráci s experty ty znalosti, které firmy ve své praxi potřebují,“ vysvětluje Edita Šilhánová, předsedkyně představenstva AUP.

Foto: Kateřina Kynclová

Sylabus kurzu ESG v praktických souvislostech

Úvod do tématu a celkový kontext

 • Globální kontext a strategické dokumenty
 • Aktuální legislativa a význam ESG
 • Historie, důvody a okolnosti vzniku ESG
 • Praktické příklady a nástroje řízení rizik

Strategický přístup k udržitelnosti

 • Význam a implementace strategie udržitelnosti
 • ESG vs. compliance přístup
 • Firemní kultura a role leadershipu
 • Praktické ukázky dobré praxe

Pilíř G modelu ESG

 • Corporate governance a relevantní legislativa
 • Osobní odpovědnost členů vedení
 • Řízení vztahů se stakeholders a ESG reporting

Pilíř E modelu ESG

 • Dopady aktivit firmy na životní prostředí
 • Metodiky výpočtu uhlíkové stopy
 • Nástroje pro snižování dopadu firmy
 • Oběhové hospodářství

Pilíř S modelu ESG

 • Demografie, migrace a nerovnosti ve světě
 • Kategorie pilíře „S“ a jejich význam
 • Moderní řízení HR a význam „social impact“
 • Trendy v HR

Interní vzdělávání a komunikace

 • Role leadershipu a zaměstnanců
 • Interní vzdělávání a ESG témata
 • Komunikace a její význam v řízení firmy
 • Etický marketing a riziko greenwashingu

Pro koho je kurz určen?

Program je ideální pro manažery a specialisty udržitelnosti, členy vedení firem, vedoucí pracovníky napříč odděleními a všechny, kteří se chtějí zorientovat v problematice ESG a udržitelnosti. Kurz poskytne znalosti potřebné pro strategická rozhodnutí a řízení rizik v kontextu měnícího se podnikatelského prostředí.

Proč si vybrat právě tento kurz? 

 • Kurz připravili autoři profesní kvalifikace Manažer udržitelnosti, která bude součástí Národní soustavy kvalifikací.
 • Struktura kurzu je navržena tak, aby absolventi byli připraveni na certifikaci a oficiální zkoušky.
 • Kombinuje teoretické znalosti s praktickými cvičeními a případovými studiemi.
 • Účastníci získají praktické návody a postupy pro implementaci ESG ve firmě.
 • Kurz nabízí vyvážený přístup k pilířům ESG, důraz na firemní kulturu a udržitelný leadership.

Foto: Kateřina Kynclová

Detaily kurzu

 • Termíny setkání: 16. 9., 23. 9., 30. 9., 7. 10., 14. 10. a 21. 10.
 • Čas: Každé pondělí od 15:00 do 19:00 hod. (závěrečná půlhodina pro dobrovolnou diskusi)
 • Lokalita: Opero, Salvátorská 931/8, Praha 1
 • Cena: 29.000 Kč + DPH
 • Kapacita: Maximálně 20 účastníků
 • Certifikát: Po úspěšném absolvování kurzu

Pro více informací a registraci navštivte stránky Asociace udržitelného podnikání nebo kontaktujte zástupce asociace. Nezmeškejte příležitost připravit se na budoucí výzvy v oblasti udržitelnosti a ESG!

Chcete se zeptat odborníka?

Zanechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme

  * Prosím mějte na paměti, že naši experti vám zde rádi zodpoví dotazy obecného rázu.
  Pro konkrétní řešení problémů využijte poptávkový formulář v rubrice “Pomůžeme vám”. Děkujeme.

  Odebírat newsletter