Zpět

EY byla i v roce 2022 uhlíkově negativní. Do roku 2025 plánuje dosáhnout nulových emisí

Globální poradenská společnost EY si i v roce 2022 udržela status tzv. uhlíkově negativní, což zjednodušeně znamená, že kompenzuje a odstraňuje více emisí oxidu uhličitého, než kolik sama vyprodukuje. EY tohoto stavu dosáhla již druhý rok po sobě, proto věří, že se jí k roku 2025 podaří naplnit interní sedmibodový dekarbonizační plán. Ke stejnému nízkouhlíkovému přístupu aktivně motivuje i své klienty, dodavatele a obchodní partnery. Vedení společnosti považuje za největší výzvu pro nadcházející období striktní oddělení obchodního růstu od zvyšování produkce emisí.

Autor: EY

Společnost EY zahájila svůj dekarbonizační plán už v roce 2021. Jejím hlavním cílem je dosáhnout do roku 2025 stavu čistých nulových emisí. Toho chce dosáhnout snížením emisí skleníkových plynů. Jde o postup, který je v souladu s plánem udržet zvýšení globální teploty na úrovni 1,5 °C, což je nezbytným předpokladem plnění cílů obsažených v Pařížské dohodě.

„V roce 2023 a následujících letech budeme stát před výzvou, abychom dokázali pokračovat v růstu našeho podnikání a zároveň dosáhli snížení našich celkových emisí,“ komentuje dosavadní postup Steve Varley, globální viceprezident pro udržitelnost v EY. Reaguje tak na interní statistická data, podle kterých se od roku 2019 počet zaměstnanců zvýšil o 29 %. Varley předpokládá, že už během letoška by se mohla jeho firma vrátit ke klasickému před-pandemickému rozvrhu zahraničních služebních cest, což ověří emisní limity společnosti stanovené pro leteckou dopravu. „Jsme připraveni se s touto výzvou vypořádat a věříme, že opatření stanovená v našem akčním plánu pro snižování emisí uhlíku nám pomohou dosáhnout našeho cíle čistých nulových emisí,“ dodává.

V tom je s ním zajedno i Alice Machová, vedoucí partnerka poradenství v oblasti CFO agendy a udržitelného rozvoje v regionální pobočce EY Česká republika. „Snižování emisí skleníkových plynů bereme jako společnost velice vážně. Praktickými kroky a opatřeními ukazujeme, že jsou naše cíle nejen realistické, ale máme ambici jich dosáhnout i v poměrně krátkém čase jako první z Big4 společností,“ vysvětluje. „Prioritou EY je v současnosti docílit stavu souběžného růstu podnikání, udržení osobité firemní kultury a dosažení snížení uhlíkové stopy společnosti,“ zdůrazňuje Machová.

Konkrétní změny na různých frontách

EY v roce 2022 vyčíslila svoje celkové množství emisí skleníkových plynů na 597 tisíc tun ekvivalentu CO2, což představuje 56% snížení oproti výchozímu stavu v roce 2019. Trochu paradoxně jde zároveň o zvýšení o 52 % oproti roku 2021, který byl ale významně poznamenán probíhající pandemií covid-19 zejména co se týče provozu kancelářských budov a vysílání zaměstnanců na služební cesty. Podle vyjádření představitelů společnosti ale nejde o významný výkyv s tím, že EY nadále počítá, že se jí do roku 2025 podaří dosáhnout předsevzatých klimatických cílů.

V rámci snahy o kompenzaci dosud neeliminovaných emisí EY investuje do portfolia uhlíkových kompenzací, na kterém spolupracuje s řadou významných realizátorů projektů a poskytovatelů klimatických řešení. Díky těmto projektům se daří kompenzovat 723 tisíc tun ekvivalentu CO2, což odpovídá 121 % emisí společnosti v roce 2022. EY také zavádí užívání nových technologií monitoringu emisí jako např. systému Enablon. Díky němu je schopna přesněji evidovat data o spotřebě energie, vody, pohonných hmot i další informace z globální sítě čítající na 650 regionálních kanceláří. K využívání osvědčených technologií navíc společnost motivuje i své klienty a partnery.

Zvláštní pozornost EY věnuje analýze cestovních rezervací a výdajů v letecké, železniční a automobilové dopravě, což je obzvláště aktuální v době, kdy se firma chce vrátit ke klasickému rozvrhu služebních cest. Cestování je pro společnost klíčovým předpokladem zajištění nadstandardní kvality služeb, zároveň ale jde o jednu z nejvíce kritických položek v jejím dekarbonizačním plánu. EY si proto stanovila limit emisí z letecké dopravy pro rok 2023 o 6 % nižší než v roce 2022, čehož chce docílit postupným vyvažováním snižování emisí a plnění požadavků na cestování pro klienty i další činnosti.

Sedm kroků k dekarbonizaci

Samotný dekarbonizační plán EY sestává ze sedmi klíčových bodů. V roce 2022 se společnosti podařilo dosáhnout významných pokroků v plnění každého z nich.

 1.   Služební cesty:
 • Cíl pro rok 2025: Dosáhnout celkového snížení emisí ze služebních cest o 35 %.
 • Stav v roce 2022: Snížení emisí z pracovních cest o 74 % oproti roku 2019, které je dáno zejména nižším počtem jednodenních cest (3 % oproti původním 18 %) a častějším cestováním vlakem (20 % oproti původním 4 %). Stanovení plánu snížení o dalších 6 % v průběhu roku 2023.
 1.   Energie:
 • Cíl pro rok 2025: Dosáhnout celkového snížení spotřeby elektřiny v kancelářích a zajistit kompletní dodávky z obnovitelných zdrojů.
 • Stav v roce 2022: Pokračování spolupráce se stávajícími i potenciálními pronajímateli v přechodu na obnovitelné zdroje energie. Tato iniciativa probíhá v kooperaci s dodavateli z USA, Velké Británie, Německa, Indie, Japonska a zemí Jižní Ameriky. EY se v roce 2023 připojí k iniciativě RE100, která je platformou podniků se závazkem ke stoprocentní výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů.
 1.   Smlouvy:
 • Cíl pro rok 2025: Strukturace smluv o dodávkách elektřiny prostřednictvím virtuálních smluv o nákupu (virtual Power Purchase Agreement, vPPA).
 • Stav v roce 2022: Prohlubování spolupráce s členskými firmami EY, aby uzavíraly více kontraktů typu vPPA (momentálně uzavřeny tři ve dvou firmách). Pro rok 2023 plánováno uzavření vPPA v Austrálii.
 1.   Měření:
 • Cíl pro rok 2025: Umožnit týmům vypočítávat a snižovat množství uhlíku produkovaného při práci.
 • Stav v roce 2022: Zřízen cestovní emisní panel monitorující pokrok v plnění cíl a poskytující zaměstnancům data o cestách a jejich emisní náročnosti. Na rok 2023 plánováno zavedení technologie od IBM, která tento systém ještě víc zpřehlední.
 1.   Přírodní a vědecké projekty:
 • Cíl pro rok 2025: Kontinuálně odstraňovat a kompenzovat více uhlíku, než kolik je vyprodukováno.
 • Stav v roce 2022: Investice do celkem 10 projektů, díky kterým se podařilo kompenzovat 723 tisíc tun ekvivalentu CO2 (121 % emisí v roce 2022). Investice do dalších projektů zaměřených na ochranu lesů, obnovitelné zdroje energie z větru a slunce, ekologické vaření, ochranu rašelinišť, regenerativní zemědělství, modrý uhlík a biouhel. Podpis dohody o připojení ke koalici Lowering Emissions by Accelerating Forest Finance (LEAF), která poskytuje finance na ochranu tropických a subtropických lesů, a dohody o spolupráci s projektem na přímé zachycování uhlíku ze vzduchu (DAC) ve Velké Británii.      
 1.   Dodavatelé:
 • Cíl pro rok 2025: Požadavek, aby 75 % nejvýznamnějších dodavatelů do roku 2025 přijalo realistické klimatické cíle.
 • Stav v roce 2022: Podpora dodavatelů při tvorbě jejich klimatických závazků formou školení. Cíl má k dnešnímu dni stanoveno 52 % dodavatelů z celkového počtu.
 1.   Klienti:
 • Cíl pro rok 2025: Investice do služeb, které klientům pomohou s dekarbonizací jejich podnikání, a poskytování řešení dalších souvisejících výzev a příležitostí.
 • Stav v roce 2022: Aktivní podpora klientů v dekarbonizaci a metodická pomoc s nejčastějšími problémy. Aktivní spolupráce s high-tech firmami Microsoft, IBM, SAP, Enablon a ServiceNow na vývoji udržitelných technologií, produktů a služeb.

Chcete se zeptat odborníka?

Zanechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme

  * Prosím mějte na paměti, že naši experti vám zde rádi zodpoví dotazy obecného rázu.
  Pro konkrétní řešení problémů využijte poptávkový formulář v rubrice “Pomůžeme vám”. Děkujeme.

  Odebírat newsletter