Zpět

Omnicom Media Group: Emise ve Scope 3 snížíme zapojením klientů do dekarbonizace reklamního trhu

Reklamní a komunikační prostředí jsou oblastí, ve které se prozatím ohledy na životní prostředí příliš neberou. Největší podíl vyprodukovaných emisí mediální skupiny Omnicom Media Group (OMG) spadá do Scope 3, což jsou emise vzniklé mimo hranice společnosti. OMG se proto rozhodla aktivně snižovat své emise nejen ve Scope 1 a 2, ale jít ve snižování emisí o krok dál a podporovat své klienty v jejich vlastní dekarbonizaci.

Autor: Lucie Siskosová, EnviTrail

Skupina OMG plánující kampaně pro více než 100 předních značek spouští v roce 2023 na českém reklamním trhu hned několik nových služeb. Ať už se jedná o výpočet, optimalizace a offseting emisí reklamních aktivit, tvorbu unikání databáze „udržitelných mediálních poskytovatelů“, vytváření karbonově neutrálních mediálních formátů, nebo zajištění nového standardu „udržitelného obsahu“, vždy je třeba začít u sebe.

Ve spolupráci s Envitrail si proto OMG nechala koncem roku 2022 přepočítat svoji uhlíkovou stopu za rok 2021 a na základě této analýzy podle GHG protokolu si stanovila dekarbonizační strategii do dalších let. Vzhledem k tomu, že bude potřeba vypočítávat uhlíkovou stopu i pro reporty v budoucnu, stanovila se metodika pro jednoduchý, ale kvalitní a ucelený sběr dat. To umožní upřesňovat další sběr dat a dále pracovat s výstupy zejména v rámci strategického plánování a risk managementu. Tato v principu jednoduchá opatření usnadní v budoucích letech společnosti práci a zmírní administrativní zátěž spojenou s povinností reportingu.

Nejhůře se snižují emise v Scope 3

Celkovou uhlíkovou stopu společnosti tvoří z téměř 65 % Scope 3, což jsou emise, které vznikají mimo hranice společnosti, a jsou tedy i mimo její kontrolu (dojíždění zaměstnanců do práce, leasing společnosti, nepřímé emise ze Scope 1 a , apod.).

 

Přibližně 35 % emisí tvoří Scope 1, zde se jedná o přímé emise, které jsou společností přímo kontrolovány, může je tedy přímo ovlivnit. Na Scope 2 (emise z nakoupené energie) zbývají téměř zanedbatelná 0,3 %, a to zejména kvůli odebírání 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Navržená opatření: Elektřina z OZE a podpora ekologičtější dopravy

Aby společnost OMG splnila svůj cíl stát se do roku 2030 uhlíkově neutrální, měla by například nadále odebírat 100 % obnovitelné elektřiny pro provoz svých kanceláří a udržovat vysokou energetickou účinnost ve svých prostorách. Dalšími doporučeními, jak ovlivnit největší část emisí společnosti, je upřednostnit dodavatele leasingu s nižší ekologickou zátěží, zefektivnit flotilu služebních aut a motivovat své zaměstnance k většímu využívání veřejné dopravy k dojíždění do zaměstnání. 

Pro opravdovou změnu má však Omnicom Media Group ambici jít mnohem dál, společně s projektem Faktaoklimatu.cz proto společnost připravila vizi na proměnu řetězce v rámci reklamního odvětví.

Na základě odborných diskuzí dospěla k jasnému závěru. „Pokud na sebe budeme opravdu přísní, naše emisní stopa jsou z velké části produkty našich klientů. Každé další prodané auto. Každá další prodaná plechovka. Naše stopa je zodpovědnost za dodatečné prodeje klientů. Pokud chceme udělat opravdovou změnu, musíme sledovat portfolio našich klientů. A aktivně jim pomáhat v dekarbonizačních cílech,“ říká Pavel Galík, Strategy Director Omnicom Media Group.

Dekarbonizace ve světě médií

OMG se nad rámec aktivní dlouhodobé optimalizace portfolia, rozhodla být také lídrem problematiky udržitelnosti v oblasti, která je v rámci dekarbonizace teprve na začátku – v prostředí médií a mediálních domů. Ty jsou dle posledního průzkumu OMG na více než 300 firemních respondentech na posledním místě z hlediska „aktivit na poli udržitelnosti“. Skupina proto plánuje tento stav na českém trhu aktivně měnit, a podílet se tak na propagaci smysluplných a ověřených řešení.

Chcete se zeptat odborníka?

Zanechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme

    * Prosím mějte na paměti, že naši experti vám zde rádi zodpoví dotazy obecného rázu.
    Pro konkrétní řešení problémů využijte poptávkový formulář v rubrice “Pomůžeme vám”. Děkujeme.

    Odebírat newsletter