Zpět

Nový vzdělávací program „ESG EDU“

Od 18. září se můžete těšit na nový šestitýdenní vzdělávací program zaměřený na ESG zakončený certifikátem. Program nabízí jedinečnou kombinaci teoretických znalostí a jejich praktického využití ve firemním prostředí. Cílem je pomoci účastníkům zorientovat se v dynamicky se rozvíjejícím tématu ESG, oblasti odpovědného a udržitelného podnikání, připravit je na nové legislativní povinnosti a přiblížit jim poznatky z praxe napříč obory a různými typy firem.

Autor: Redakce

Zářijový vzdělávací program nese název „ESG v praktických souvislostech“ a je pečlivě navržený se zaměřením na praktické znalosti ESG a roli ESG ve firemní praxi. Účastníkům navíc pomůže zasadit tématiku ESG a udržitelnosti do kontextu dnešního globálně propojeného světa. Struktura kurzu vychází z budoucích požadavků certifikace, tj. absolvent by měl být z velké části připraven složit zkoušku a získat oficiální certifikát profesní kvalifikace Manažer udržitelnosti. Kurz pokrývá ESG v celé šíři včetně jeho praktické implementace do firemního prostředí.

Kurz je didakticky veden lektorkami z COM.SE Consulting, které jsou zároveň spoluautorkami profesní kvalifikace Manažer udržitelnosti, jež bude součástí Národní soustavy profesních kvalifikací. 

Jednotlivé bloky dále odborně vedou experti na konkrétní témata, jako například prof. Vladimír Kočí z Vysoké školy chemicko-technologické, Martin Frolík z PRK Partners, Zdenka Studená z Flexjobs, Tomáš Jindříšek z Digital First Marketing Group a další. Účastníci se mohou těšit i na zajímavé hosty z řad podnikatelů, manažerů či akademiků, kteří se podělí o své praktické zkušenosti. 

Součástí programu jsou i diskuse a konzultace s odborníky o tématech relevantních přímo pro konkrétní účastníkovu firmu či instituci. Vzdělávací program bude zakončen certifikátem.

Více informací včetně možnosti registrace naleznete zde

V čem je nový program jiný

„Nabízíme pragmatický přístup oproštěný od aktivismu a jednoduchých účelových řešení. Vidíme přímou souvislost mezi udržením konkurenceschopnosti českých firem a nutností uzpůsobit své podnikatelské aktivity potřebám současného světa, tj. pracovat s principy ESG. To je také náš primární cíl, a proto náš vzdělávací program vychází z praxe a je obohacený praktickými příklady a případovými studiemi,“ říká Edita Šilhánová, partnerka COM.SE Consulting. „Program jsme pečlivě vyvážili mezi jednotlivými pilíři tak, aby poskytl bytelný základ pro práci s ESG agendou ve firmě. Poskytne komplexní přehled a vysvětlí souvislosti, jejichž pochopení je nezbytné pro efektivní uchopení ESG agendy.“

Úspěšný účastník získá certifikát na základě zpracování případové studie, a tak si odnese i plán implementace pro jeho vlastní firmu. Program je koncipovaný tak, aby odpovídal obsahu a požadavkům nové profesní kvalifikace. Pro účastníky tak bude snadné složit po definitivním schválení této profesní kvalifikace odbornou zkoušku a stát se kvalifikovaným a certifikovaným ESG manažerem.

Pro koho je program vhodný

Získané znalosti ocení nejen účastníci na pozicích manažera či specialisty udržitelnosti, tedy ti, kdo ji již vykonávají či vykonávat budou. Klíčové znalosti získají i členové vedení firem, součástí jejichž přímé odpovědnosti se agenda udržitelnosti a ESG stává a kteří budou potřebovat znalost této tématiky pro svá budoucí strategická rozhodování a řízení rizik. Dále pak vedoucí pracovníci všech oddělení napříč firmou, pro jejichž práci se orientace v ESG problematice postupně stává nezbytnou podmínkou.

Co si absolventi programu odnesou:

 • Pochopí kontext a jaké nové tlaky na firmy s sebou doba přináší
 • Porozumí terminologii 
 • Zorientují se v legislativním rámci Evropské unie
 • Porozumí celkovému konceptu udržitelného byznys modelu/ESG 
 • Dokáží vysvětlit kolegům ve firmě, co a proč je potřeba dělat tak, aby firma dostála všem požadavkům a zároveň podpořila svou konkurenceschopnost, odolnost a dlouhodobou stabilitu
 • Získají praktické návody, jak vytvořit strategii udržitelnosti
 • Budou ovládat postupy a techniky, jak ESG implementovat do firmy
 • Porozumí roli firemní kultury a udržitelného leadershipu
 • Porozumí možným dopadům činnosti firem na životní prostředí, jak je měřit a optimalizovat
 • Porozumí možným dopadům činnosti firem na společnost, jak je měřit a optimalizovat
 • Získají vhled a praktické návody na adekvátní systém řízení firmy (governance) z pohledu ESG
 • Budou umět nastavit vhodným způsobem dodavatelský řetězec a připravit se na požadavky vlastních odběratelů
 • Zvládnou lépe komunikovat s různými zainteresovanými skupinami
 • Připraví se na povinný nefinanční reporting
 • Budou schopni činit kvalifikovaná manažerská rozhodnutí v kontextu měnícího se prostředí
 • Získanou odbornost prokáží certifikátem

Rozsah kurzu: šestitýdenní kurz, frekvence setkání 1 x týdně, vždy v pondělí od 15:00 do 19:00 hod.

Nejbližší cyklus začíná 18. září 2023 

Lokalita: Opero, Salvátorská 931/8, Praha 1

Cena kurzu: 29 000 Kč (bez DPH)

Registrace a více informací: marie.zemanova@commonsense.cz

Chcete se zeptat odborníka?

Zanechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme

  * Prosím mějte na paměti, že naši experti vám zde rádi zodpoví dotazy obecného rázu.
  Pro konkrétní řešení problémů využijte poptávkový formulář v rubrice “Pomůžeme vám”. Děkujeme.

  Odebírat newsletter