O projektu

Cílem projektu CSRD.cz je vytvořit srozumitelný obsah o CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) a spřízněných tématech na jednom místě. Evropská legislativa o nefinančním reportování sice vejde v platnost až v roce 2024, ale bude se vztahovat už na finanční rok 2023. Vzhledem k tomu, o jak komplexní problematiku se jedná, a jak je pro mnohé firmy těžko uchopitelná, chceme pomoci všem zainteresovaným se v ní zorientovat dokud je čas..

 

Udržitelnost, která má smysl a je efektivní

Jsme přesvědčeni, že lidé by se ke společnosti i přírodě měli chovat zodpovědně. A to samé platí i pro byznys. Současně si ale uvědomujeme, jak pro mnohé podniky může být transformace k udržitelnému modelu komplikovaná. 

 

Právě komplexnost v kombinaci se skutečností, že CSRD bude časem pro většinu firem povinné, vedou k tomu, že jsou firmy k udržitelnosti často buď apatické, protože ji vnímají jako své existenční riziko, anebo se vydají cestou tzv. greenwashingu, kdy sice vystupují jako ekologické podniky, ale skutečnost tomu neodpovídá. Obě cesty jsou přitom nebezpečné, protože podkopávají přesvědčení, že by lidé i firmy měli o společenské i životní prostředí pečovat, a ne si z něj jen brát.

 

Z tohoto důvodu chceme firmám i jednotlivcům poskytnout vodítko, které jim umožní porozumět problematice, pochopit, co se jich týká a do jaké míry, jaké nástroje mají k dispozici, nastavit si reálné cíle, které budou plně v jejich možnostech a zároveň budou mít skutečný příznivý dopad. 

 

Nefinanční reportování, z kterého mohou firmy profitovat

Nefinanční reportování nemusí – a nemělo by – být jen nutnou povinností a administrativou. Jak ukazují mnohé studie, ESG implementované do reálného života a řízení firmy může vést k posílení jejího růstu a ke zvýšení renomé značky. 

 

Jednoduše řečeno, chceme ukázat, že nefinanční reportování je smysluplné a opravdu užitečné – a to jak pro životní prostředí, tak i pro byznys.

Generální partner

Hlavní a zakládající partner projektu CSRD.cz

Partneři projektu

Záštitu převzali

Chci se stát partnerem projektu