Zpět

Perlátor a jiné dostupné možnosti, které zlepší vaše ESG skóre

Implementovat ESG principy nemusí být vždy finančně a technicky náročné. To dokazuje například perlátor, vynález umožňující snížit spotřebu vody až o 85 %. Spoustu takových drobných, ale velmi efektivních řešení lze využít například pro úsporu vody či elektrické energie. Další možností je využít služeb specialisty, například Moravskoslezského inovačního centra, jež se specializuje na pomoc v udržitelnosti malým a středním podnikům.

Autor: Redakce

Pod implementací ESG si člověk často představí složité a dlouhotrvající procesy. Ty přitom mohou být zejména pro malé a střední firmy velmi nákladné. ESG skóre si ale lze zlepšit i pomocí velmi dostupných a levných řešení, které v posledku mohou mít poměrně velký efekt.

Perlátory mohou ušetřit až 85 % spotřeby vody v kancelářích

Drobných úprav lze využít třeba ve vodním managementu. Ten se každopádně neobejde bez sběru dat o tom, kolik vody spotřebujete. Například mnohé výrobní firmy mají stále jen jeden vodoměr, z kterého pak nelze vyčíst spotřebu při standardním provozu, takže se pak používají jen koeficienty. Jakmile má firma k dispozici data, může začít optimalizace. U výrobních firem se charakter tohoto procesu odvíjí od typu výroby. Nicméně i u běžného využívání vody lze docílit překvapivě vysokých úspor.

Například drobný vynález perlátor může ušetřit vyšší desítky procent spotřeby vody. Perlátor přitom proud vody provzdušňuje, snižuje jeho objem, ale neovlivňuje intenzitu. Jinými slovy řečeno, komfort zůstává zachován. „Perlátor mnozí znají, ale už málokdo ví, že v bateriích se nacházejí standardně pouze čeřiče vody. Ty nicméně slouží jen k usměrnění a provzdušnění vodního proudu, ale neredukují ho. Na fotce můžete vidět rozdíl mezi standardní baterií a baterií s redukcí průtoku. Jedná se o baterie na WC, které slouží pouze pro umývání rukou. Běžný uživatel změnu prakticky nepozná, úspora vody přitom může činit až 85 %. Důležitý je správný výběr redukce a umístění v závislosti na složení vody,“ vysvětluje Lukáš Kalvoda, Business Innovation Manager Moravskoslezského inovačního centra (MSIC).

Mezi další možnosti úspory vody patří recyklace. Tu lze efektivně využít i ve výrobních procesech, kdy použitá pitná voda může být využita jako užitná. Existují už i systémy, které tuto vodu umí použít i na splachování v toaletách. V některých případech lze použít i tzv. kořenovou filtraci, v níž bývá voda zbavena větších nečistot pomocí rostlin. Takto lze zpracovat jak odpadní vodu, tak i třeba dešťovou a následně s ní zavlažovat či splachovat. Zajímavou možnost pak představuje vybudování střežní zahrady, která vytvoří příjemné prostředí pro zaměstnance a současně ji lze využít k vodní filtraci. Takováto zahrada pak skýtá celou řadou využití, například na ní můžete vysázet květiny či rovnou instalovat včelí úly.

Součástí optimalizace využívání vody může být:

 • Instalace perlátorů s redukcí průtoku (na WC, do koupelen, na kohoutky)
 • Zefektivnění využívání vody ve výrobě
 • Využití dešťové vody na zavlažování, splachování, chlazení
 • Instalace kořenové čističky.

Spotřebu energií lze snížit trigenerací i chytrými žárovkami

Základ veškeré optimalizace představuje sběr dat. „V rámci našeho ENVI skenu, skrze který pomáháme zejména středním a malým firmám najít a implementovat nejen jednoduchá, ale i efektivní řešení, společnosti vedeme k cílenému snižování emisí CO2, a to hlavně v energetice a dopravě. Během ENVI skenu mapujeme celkovou energetickou soustavu a vyhodnocujeme jednotlivé dopady na provozy od administrativy po výrobu. Prvním krokem je sběr dat a jejich následné vyhodnocení. Teprve až potom lze navrhnout vhodné možnosti pro úspory,“ říká Kalvoda.

Navrhovanými úsporami mohou být například:

 • Výměny LED osvětlení od základního po řízení s využitím AI
 • Instalace čidel
 • Zavedení řídících systémů hlídání pohybu
 • Úprava intenzity osvětlení

V případě sofistikovanějších doporučení se dále může jednat o:

 • Regulace chladících systémů
 • Zpětné využití tepla
 • Navržení jiné efektivnější technologie
 • Přechod na tepelná čerpadla, FVE, větrníky
 • Kogenerační jednotky, trigenerace (tj. výroba tepla, elektřiny i chladu zároveň)
 • Úpravy energetického managementu

Malým i středním firmám mohou pomoci specializované společnosti

Pokud by implementace těchto opatření byla pro firmu problematická nebo pokud by daná společnost měla v oblasti ESG vyšší ambice, může využít odborníků, kteří se specializují právě na malé a střední firmy. Jedním z nich je i MSIC, které nabízí již zmíněnou službu ENVI sken.

„ENVI sken představuje službu Moravskoslezského inovačního centra, která pomáhá nalézt úspory a zároveň nastartovat procesy pro adaptaci na změnu klimatu. Malé a střední podniky připravuje na legislativní změny a seznamuje je s problematikou nefinančního reportingu ESG. Má za cíl zjistit, kde a jak můžete ušetřit v oblastech energetiky, vody a oběhového hospodářství. Navíc vypočítává také uhlíkovou stopu pro Scope 1, 2,” vysvětluje Kalvoda.

ENVI skenem prošla také česká potravinářská firma Milkeffekt. Vzhledem k tomu, že své výrobky exportuje i do zahraničí a spadá do dodavatelského řetězce velké zahraniční firmy, dotknou se jí povinnosti nefinančního reportování dříve než ostatních společností.

V provozu firmy je velkou položkou voda, proto se ENVI sken zaměřil právě i na ni: „V oblasti vod jsme se detailně zaměřili na to, odkud firma vodu bere, co s ní dělá, kolik jí spotřebovává pro účely výroby, kolik pro provoz, jaké jsou ztráty, jaká je kde přesná skladba průmyslové vody a jak ji likvidují. Výsledkem byl soubor opatření a doporučení k úspoře a optimalizaci vodního managementu. Po následné prezentaci výsledků vedení a výběru oblastí se firma rozhodla vstoupit do druhé fáze programu, kde se budeme věnovat návrhu řešení a jejich implementaci. Součástí výstupní zprávy bylo doporučení optimalizace v oblasti energetiky a odpadů a výpočet uhlíkové stopy,“ popisuje Izabela Lupieńská, Project Developer MSIC.

„Zcela upřímně mě nenapadlo, že služba půjde až do takové hloubky. O nedostatcích v některých oblastech jsme věděli, ale Lukáš s Izabelou nám ukázali plno dalších skulinek, kterým bychom měli věnovat péči. Díky ENVI skenu máme spoustu impulzů, jak snížit náklady a zvýšit svou konkurenceschopnost. Těšíme se, co přinese druhá fáze,“ uzavírá Miroslav Haratek, ředitel společnosti Milkeffekt, která ENVI skenem prošla.

Chcete se zeptat odborníka?

Zanechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme

  * Prosím mějte na paměti, že naši experti vám zde rádi zodpoví dotazy obecného rázu.
  Pro konkrétní řešení problémů využijte poptávkový formulář v rubrice “Pomůžeme vám”. Děkujeme.

  Odebírat newsletter