Zpět

Rozcestník CSRD – užitečné zkratky a odkazy

V záplavě různých zkratek a nových legislativních opatření je poměrně obtížné se orientovat. Ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy jsme pro čtenáře našeho portálu CSRD.cz připravili jednoduchý rozcestník se základními termíny, zkratkami a platnou i připravovanou legislativou.

Autor: Lukáš Ferkl, EnviTrail; Jiří Beranovský, EkoWATT; Šárka Tomanová, Šance pro budovy; Simona Kalvoda a Petr Zahradník, Česká rada pro šetrné budovy

CSRDCorporate Sustainability Reporting Directive
Povinný standard pro nefinanční reportování. Firmy a instituce podle něj budou zveřejňovat informace o svém vztahu k životnímu prostředí, sociální oblasti (např. péči o zaměstnance) a o řízení firmy (tzv. governance). 

EPBDEnergy performance of buildings directive (Směrnice o energetické náročnosti budov)
Hlavním požadavkem směrnice EPBD III je zajistit výstavbu vysoce úsporných nových budov a stavebních úprav dokončených budov bez emisí uhlíku, se současným zajištěním zdravého vnitřního prostředí v budovách. 

ESRSEuropean sustainability reporting standards
Standardy pro CSRD v přípravě, které stanoví metriky a požadavky týkající se dopadů na udržitelnost, rizik a příležitostí, zdrojů přijaté podnikem udržitelnosti včetně měření výkonu.

EU Taxonomie: 

NFRD Non-financial Reporting Directive
Směrnice o nefinančním reportování. Nefinanční reporting je povinnost firem uveřejňovat ve svých výročních zprávách informace týkající se environmentálních, sociálních a zaměstnaneckých otázek, dodržování lidských práv a boje proti korupci a úplatkářství. V ČR Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

Související účetní směrnice

PENBPrůkaz energetické náročnosti budovy
Průkazem energetické náročnosti se rozumí dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy.

RTSRegulatory technical standards
Regulační technické normy specifikují podrobnosti ve vztahu k zásadě „Významně nepoškozovat“ (DNSH)
 

SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v oblasti finančních služeb má zajistit transparentnost trhu s udržitelnými investičními produkty, zabránit greenwashingu a zajistit zveřejňování informací týkajících se rizik udržitelnosti pro koncové investory

Chcete se zeptat odborníka?

Zanechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme

    * Prosím mějte na paměti, že naši experti vám zde rádi zodpoví dotazy obecného rázu.
    Pro konkrétní řešení problémů využijte poptávkový formulář v rubrice “Pomůžeme vám”. Děkujeme.

    Odebírat newsletter