Digital First Marketing Group s.r.o.

IČO: 08262683

sídlo: Jankovcova 1037/49, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha

spisová značka C 360807/MSPH Městský soud v Praze

a

Envitrail s.r.o.

IČO 10921443

sídlo: Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 5

spisová značka C 350697/MSPH Městský soud v Praze

a

COM.SE Consulting, v.o.s.

IČO: 14157331

sídlo: Za Vackovem 2211/45, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha

spisová značka A 79920/MSPH Městský soud v Praze

a

PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář

IČO: 26692392

sídlo: Jáchymova 26/2, 110 00 Praha Staré město

spisová značka C 87708/MSPH Městský soud v Praze

 

dále jen Společnosti

mají právo zpracovat poskytnuté údaje soukromých i právnických osob za účelem poskytnutí nabídky obchodních služeb, obchodní komunikace a komunikování budoucích nabídek.

Naše produkty a služby garance nájmu a správa nemovitostí tvoříme pro skutečné lidi a firmy a jejich každodenní potřeby či ojedinělé situace. Hlavním kritériem při poskytování produktů a služeb je pro nás spokojenost našich klientů, a proto se snažíme každou naši nabídku přizpůsobit jejich potřebám a připravit ji v co nejlepší kvalitě. K tomu již dnes využíváme osobní údaje a zpracováváme je v souladu s platnou legislativou.

Při sběru, uchování a zpracování osobních údajů uplatňujeme takové postupy a mechanismy zabezpečení, které minimalizují možnost jejich zneužití, protože zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami. Přístup k osobním údajům našich klientů mají jen vybrané skupiny zaměstnanců a spolupracovníků. Chceme být Vaším důvěryhodným a transparentním partnerem.

Abychom byli schopni zajistit vhodnost našich nabídek a nezahlcovali Vás nabídkou nevhodných produktů, žádáme Vás tímto o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a to v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují jméno a příjmení (u fyzické osoby podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), datum narození, kontaktní údaje, informace o bonitě a důvěryhodnosti, informace o využívání produktů a služeb, informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné interakce mezi Vámi a námi, informace z internetového prohlížeče, který používáte, a údaje, které zpracováváme pro splnění vaší právní povinnosti nebo za účelem našich oprávněných zájmů. Jde o údaje, které získáváme přímo od Vás, z průzkumů a uživatelských testování nebo od spolupracujících stran.

Účelem zpracování osobních údajů se rozumí nabídka produktů a služeb poskytovaných společností Digital First Marketing Group s.r.o. a spolupracujícími třetími stranami, a to i prostřednictvím elektronických kanálů, dále marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.

Podpisem tohoto dokument poskytujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů společností Digital First Marketing Group s.r.o. za účelem zasílání marketingových sdělení Společností a jejich obchodních partnerů, které Vám budou přizpůsobeny na míru. Souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb následující rok poté nebo do doby, dokud jej neodvoláte. V případě, kdy se našim klientem nestanete. Budou vaše údaje z našeho systému odstraněny. Proti našemu postupu ve věci správy vašich osobních údajů můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Kontaktní osobou pověřenou ochranou osobních údajů v naší společnosti je: Tomáš Jindříšek, tel.+420 727 968 207 . Na tuto osobu se můžete obracet s dotazy ohledně správy vašich osobních údajů, pro přístup ke svým osobním údajům, které spravujeme, jejich opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

Děkujeme za projevenou důvěru.

Tým CSRD.cz

Odebírat newsletter