Zpět

Seriál „CO2 stopa“: Díl 3. – Strašák jménem scope 3

Jak měřit přímé emise a kde získat informace o emisích z výroby elektřiny firmy už často vědí. Jak ale změřit emise, na které firma nemá přímý vliv? Ve třetím díle seriálu CO2 stopa vysvětlíme, jaké emise se počítají v rámci tzv. scope 3. Dozvíte se, jak postupovat, chcete-li začít měřit nepřímé emise a přidáme několik tipů, jak emise ve scope 3 účinně snižovat.

Autor: EnviTrail

Ve výpočtu uhlíkové stopy podle GHG protokolu se bavíme o tzv. Scopes. Scope 1 tvoří přímé emise, tedy emise, které společnost přímo ovlivňuje svou činností – jedná se zejména o emise ze stacionárního a mobilního spalování paliv a emise z průmyslových procesů. Důležitou kategorií přímých emisí skleníkových plynů (GHG) jsou fugitivní emise, které vznikají přímým uvolňováním skleníkových plynů do atmosféry z různých typů zařízení a procesů. Mezi běžné zdroje fugitivních emisí patří chladicí a klimatizační systémy (konkrétně jde o uniklá chladiva), protipožární systémy (uniklá hasiva) a nákup a uvolňování technických plynů. 

Scope 2 zahrnuje nepřímé, ale snadno zjistitelné emise z nakoupené elektrické energie, tepla, páry či chlazení, tedy emise, které jsou spojené s činností společnosti, ale nevznikají přímo ve společnosti.

Scope 3 tvoří tzv. nepřímé emise. Mezi ně patří zejména emise z výroby používaných materiálů (například elektronika, kancelářské potřeby), služeb (například překladatelské služby, externí účetnictví), kapitálových statků či emise z likvidace a zpracování odpadu vyprodukovaného společností. Kromě toho scope 3 zahrnuje také  emise spojené se služebními cestami zaměstnanců a dojížděním zaměstnanců do práce, emise z dopravy a distribuce zajišťované společností i dodavateli.

Přímé emise vypočte firma snadno, nepřímé jsou problém

V praxi se setkáváme s tím, že společnosti vcelku snadno vypočtou přímé emise a emise z nákupu energií. Když ale dojde na data, která jsou potřeba pro výpočet emisí ve scope 3, padne kosa na kámen. 

Data potřebná pro výpočet nepřímých emisí, jako jsou data o nakupovaných materiálech (jejich hmotnost), o dopravě a distribuci, o služebních cestách, dojíždění zaměstnanců do práce nebo leasingu (společnost si pronajímá nebo sama pronajímá jiným společnostem) nejsou snadno reportovatelná. Běžně se stává, že účetní nebo jiný zaměstnanec musí tato data dlouze dohledávat nebo se získávají od zaměstnanců dotazníkovým šetřením. 

Také je nutné část těchto dat pro výpočet scope 3 získat od svých dodavatelů. A to bývá prakticky neproveditelné, především pokud se jedná o menší firmy nebo jednotlivce, pokud už dodavatel sám svou uhlíkovou stopu neměří. 

Vyplatí se nastavit sběr dat včas

V Envitrail doporučujeme následující postup, na který je zatím v rámci nadcházející implementace CSRD čas.

  • Společnost si spočítá alespoň scope 1 a 2, tedy své přímo vyprodukované emise a emise spojené s energiemi. 
  • Během tohoto šetření, kdy se blíže vyjasní běh firmy, postupy výroby či poskytování služeb, je stanoveno, jaká data je relevantní sbírat pro výpočet nepřímých emisí pro další rok. 
  • Nastaví se sběr těchto dat tak, aby se později bez větší administrativní zátěže a s dostatečnou časovou rezervou dalo dále pracovat na zpřesňování výpočtu ve scope 3.

„ČSOB v rámci přípravy k reportingu ve scope 3 oslovila své nejvýznamnější dodavatele z pohledu finančního objemu dodávek (jednalo se o cca 170 subjektů). Cílem průzkumu bylo mimo jiné zmapovat stav výkaznictví jejich CO2 stopy a připravenost tato data poskytnout. Z podkladů vyplynulo, že reporting uhlíkové stopy již probíhá zejména u velkých nadnárodních společností zejména z oblasti ICT, ale pozitivně reagovaly i vybrané výrobní podniky, společnosti poskytující služby facility managementu či právní a poradenské kanceláře. Ze získaných odpovědí se však jednalo pouze o přibližně 25 % firem, které mohou či chtějí data poskytnout,“ popisuje Stanislava Slavíková Bízová, manažerka Nákupu a služeb ČSOB.

Společnosti často mívají k dispozici data k nákupu materiálu pouze ve finančních částkách. GHG protokol sice umožňuje tuto kategorii počítat i na základě financí, nicméně vzhledem k tomu, že nejde o tak kvalitní data (ani v případě emisních faktorů), jako když jsou nákupy vedeny v hmotnostech, výsledné množství emisí pak bývá značně zkreslené. 

„S ohledem na celkový počet dodavatelů skupiny ČSOB (cca 4,5 tisíce subjektů) je nereálné získávat data přímo od všech dodavatelů, zvažujeme tedy nejvhodnější metody výpočtu emisí ve scope 3 dle GHG protokolu, tj. podle finančních objemů, průměrů dle odvětví či hybridní metodou,“ dodává Slavíková Bízová. 

Jak snižovat emise ve scope 3

Když má firma vypočtené i nepřímé emise, přichází další krok dekarbonizační strategie, kterou je nutné dobře promyslet tak, aby měla při i minimálních investičních nákladech maximální dopad a dobrou návratnost. Je dobré začít u „low hanging fruits“, tedy snadno dosažitelným cílům, a dále postupovat k případných větším investicím.

Scope 3 se dá reálně ovlivnit například pečlivým výběrem dodavatelů materiálů, dopravců nebo distributorů či motivací zaměstnanců používat pro dojíždění do práce hromadnou dopravu, spolujízdu nebo kola.

U nevýrobních firem není totiž neobvyklé, že dojíždění zaměstnanců do práce tvoří více než 15 % procent uhlíkové stopy společnosti. Velkou část těchto emisí tvoří osoby dojíždějící do práce vlastním autem. Můžeme například nabídnout svým zaměstnancům jako benefit proplácení ročního kupónu na MHD a tímto relativně levným opatřením se nejen uleví dopravě ve městech, ale samozřejmě se i sníží uhlíková stopa společnosti.

Dalším tipem na opatření ke snížení uhlíkové stopy může být nahrazení služebních cest  jednáním online. Online schůzka je vždy levnější, časově méně náročná a mnohdy bývá stejně efektivní.

Chcete se zeptat odborníka?

Zanechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme

    * Prosím mějte na paměti, že naši experti vám zde rádi zodpoví dotazy obecného rázu.
    Pro konkrétní řešení problémů využijte poptávkový formulář v rubrice “Pomůžeme vám”. Děkujeme.

    Odebírat newsletter