Nabízíme radu nebo CSRD vyřešíme za vás

PRK Partners

Přední středoevropská advokátní kancelář. Poskytujeme poradenství v celé škále environmentálních a společensky odpovědných aktivit a spolu s partnerskou společností i technické poradenství v oblasti životního prostředí.

Konkrétně pro vás můžeme připravit:
 • Kompletní ESG Compliance projektové poradenství v oblasti nefinančního reportingu
 • Revize a aktualizace všeobecných obchodních podmínek z hlediska ESG
 • Revize kupních smluv / smluv o dílo / dalších typů smluv z hlediska ESG
 • Zavádění / koordinace / udržování / financování ESG projektů
 • Analýza uhlíkové stopy a výpočet uhlíkové stopy spolu s partnerskou společností, která se na tuto oblast specializuje z technického hlediska
 • Revize vnitřních procesů
 • Zelené a sociální financování

EnviTrail

Potřebujete vyřešit svoji uhlíkovou stopu? Obraťte se na nás. Pomůžeme vám i s návrhem dekarbonizační strategie, CSRD nebo řešením sustainability managementu. Nabízíme bezkonkurenční řešení s certifikací TÜV NORD. Výsledek doručíme včas a ve špičkové kvalitě.

Nabízíme konkrétně tyto služby:
 • Zavedení metodiky sledování uhlíkové stopy firmy nebo produktu
 • Audit uhlíkové stopy
 • Dekarbonizační strategie firmy s návazností na ekonomickou návratnost
 • Reporting podle standardu GHG Protocol a podle norem ISO řady 14 000

COM.SE Consulting

Poradenská firma v oblasti udržitelného a odpovědného podnikání.

Klientům poskytujeme tyto služby:
 • Transformace firem na ESG model
 • Strategie udržitelnosti a její implementace, případně úprava skupinové strategie na lokální podmínky
 • Vzdělávání ve firmách a ve školách
 • Komplexní interní komunikace
 • Příprava argumentace pro klienty a podpora týmu při jednáních
 • Revize dodavatelského řetězce a příprava komunikace směrem k dodavatelům
 • Příprava zpráv o udržitelnosti a ESG reporting (od GRI metodiky po „lifestyle“ podobu, případně dle skupinových pravidel)
 • Moderní CSR
 • Krizové řízení a komunikace ve firmách