Nabízíme radu nebo CSRD vyřešíme za vás

ČSOB Advisory

Poradenská společnost, která nabízí strategické, ekonomické, organizační poradenství a odbornou pomoc v oblasti udržitelnosti s využitím potenciálu celé skupiny ČSOB.

S čím vám můžeme pomoci konkrétně v oblasti ESG:
 • Poradenství pro implementaci ESG / získání ratingu
 • Poradenství pro získání „zeleného“ financování
 • Poradenství při sestavování plánů přechodu k nízkoemisní ekonomice
 • Poradenství ve vztahu k budoucím ESG reportingovým povinnostem společností / klientů
 • Provazba na poradenství ohledně EU dotací pro projekty podporující klimatickou změnu
 • Sběr dat a analýza uhlíkové stopy jednotlivých společností / klientů („carbon footprint“)

ČSOB EU Centrum

Jsme jedničkou na trhu v oblasti dotačního poradenství pro podnikatele a zároveň největším zprostředkovatelem veřejné podpory podnikání v České republice.

Co pro vás můžeme udělat?
 • Přímo ve vaší firmě provedeme expertní analýzu stávající situace a vypracujeme dotační audit
 • Zpracujeme žádost o dotaci z fondů EU
 • Poradíme vám v průběhu realizace projektu i během čerpání dotace
 • Provizi za vyřízení dotace platíte až při jejím úspěšném získání

PRK Partners

Přední středoevropská advokátní kancelář. Poskytujeme poradenství v celé škále environmentálních a společensky odpovědných aktivit a spolu s partnerskou společností i technické poradenství v oblasti životního prostředí.

Konkrétně pro vás můžeme připravit:
 • Kompletní ESG Compliance projektové poradenství v oblasti nefinančního reportingu
 • Revize a aktualizace všeobecných obchodních podmínek z hlediska ESG
 • Revize kupních smluv / smluv o dílo / dalších typů smluv z hlediska ESG
 • Zavádění / koordinace / udržování / financování ESG projektů
 • Analýza uhlíkové stopy a výpočet uhlíkové stopy spolu s partnerskou společností, která se na tuto oblast specializuje z technického hlediska
 • Revize vnitřních procesů
 • Zelené a sociální financování

EnviTrail

Potřebujete vyřešit svoji uhlíkovou stopu? Obraťte se na nás. Pomůžeme vám i s návrhem dekarbonizační strategie, CSRD nebo řešením sustainability managementu. Nabízíme bezkonkurenční řešení s certifikací TÜV NORD. Výsledek doručíme včas a ve špičkové kvalitě.

Nabízíme konkrétně tyto služby:
 • Zavedení metodiky sledování uhlíkové stopy firmy nebo produktu
 • Audit uhlíkové stopy
 • Dekarbonizační strategie firmy s návazností na ekonomickou návratnost
 • Reporting podle standardu GHG Protocol a podle norem ISO řady 14 000

COM.SE Consulting

Poradenská firma v oblasti udržitelného a odpovědného podnikání.

Klientům poskytujeme tyto služby:
 • Transformace firem na ESG model
 • Strategie udržitelnosti a její implementace, případně úprava skupinové strategie na lokální podmínky
 • Vzdělávání ve firmách a ve školách
 • Komplexní interní komunikace
 • Příprava argumentace pro klienty a podpora týmu při jednáních
 • Revize dodavatelského řetězce a příprava komunikace směrem k dodavatelům
 • Příprava zpráv o udržitelnosti a ESG reporting (od GRI metodiky po „lifestyle“ podobu, případně dle skupinových pravidel)
 • Moderní CSR
 • Krizové řízení a komunikace ve firmách

EY

EY je předním světovým poskytovatelem auditorských, daňových, transakčních a poradenských služeb.

Nabízíme tyto služby:
 • CSRD – Implementace požadavků, GAP Analýza, hodnocení dvojí materiality, nastavení/digitalizace sběru dat, strategie udržitelnosti
 • Prověrka/ověřování zpráv o udržitelnosti
 • EU Taxonomie – Implementace požadavků, GAP analýza, zmapování aktivit a stanovení souladu s EU Taxonomií
 • Uhlíková stopa - Kalkulace uhlíkové stopy (GHG protokol)
 • ESG rating - Příprava nefinančního reportingu podle evropských standardů CSRD (ESRS) stejně jako mezinárodních GRI, TCFD, ISRS
 • ESG Due Dilligence – zhodnoceni investičních projektů z pohledu ESG
 • Analýza klimatických rizik – fyzická rizika a rizika přechodu na úrovni pro reporting podle CSRD, EU Taxonomie, a dalších standardů

  Odebírat newsletter