Vše o ESG na jednom místě

Co je ESG?

Zkratka ESG (environmental, social, governance) se stala fenoménem současnosti, a to nejen v oblasti investování ale fungování firem vůbec. Co se pod ní ale konkrétně skrývá? Vliv firmy na životní prostředí, společnost a způsob jejího vedení, na jejichž základě lze číslem vyjádřit „udržitelnost“ či „odpovědnost“ firmy. Je to metoda díky níž firmy formulují své udržitelné obchodní strategie a efektivně naplňují stanovené cíle.

Co se v rámci ESG sleduje?

E jako
Environment

Klimatická změna

 • emise skleníkových plynů (uhlíková stopa)
 • efektivní využívání energií
 • čisté energie (energetický mix)

Znečištění a odpady

 • emise toxických plynů a dalších látek
 • odpadová politika
 • nakládání a likvidace obalových materiálů

Recyklace a principy cirkulární ekonomiky

Kvalita vody a vodní zdroje

Biodiverzita a ráz krajiny

Příležitost pro životní prostředí

 • čisté technologie
 • zelené budovy
 • inovace a digitalizace

Politiky na ochranu životního prostředí

S jako
Social

Lidské zdroje

 • péče o zaměstnance a náborová politika
 • zdraví a bezpečnost na pracovišti
 • rovné příležitosti - diverzita a inkluze
 • lidská práva
 • dětská a nucená práce
 • vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
 • well being a work-life balance
 • zabezpečení osobních údajů

Další zúčastněné strany tzv. stakeholders

 • kontroverzní zdroje
 • vztahy s komunitami
 • charita a filantropie
 • dodavatelsko-odběratelské vztahy
 • osvěta veřejnosti
 • ochrana spotřebitelů
 • bezpečnost výrobků

G jako
Governance

Řízení a management

 • nezávislost vedení
 • odměňování vedení
 • práva akcionářů
 • firemní kultura
 • obchodní etika a etický kodex
 • daňová transparentnost
 • boj proti korupci a úplatkářství
 • whistleblowing
 • řízení rizik
 • interní kontroly a audit
 • struktura auditní komise
 • compliance
Návrh znění směrnice CSRD

Koho se ESG a CSRD týká?

Velké podniky

Nefinanční reporting se nyní bude týkat všech velkých podniků, zatímco doposud byl povinný jen pro některé z nich.

Malé a střední firmy

CSRD se bude vztahovat od roku 2027 i na kótované malé a střední firmy, první report tak bude za fiskální rok 2026.

Dodavatelské firmy

Mnoho velkých firem už nyní požaduje po svých dodavatelích nefinanční reporting. Tento trend bude přitom postupně sílit.

Banky a další investoři

Banky budou při poskytování úvěru požadovat nefinanční data. To platí i pro investory, kteří už dávno neposuzují firmy jen podle jejich finančního výkonu.

Chcete se zeptat odborníka?

Zanechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme

  * Prosím mějte na paměti, že naši experti vám zde rádi zodpoví dotazy obecného rázu.
  Pro konkrétní řešení problémů využijte poptávkový formulář v rubrice “Pomůžeme vám”. Děkujeme.

  Odebírat newsletter