Proč ESG

CSRD v kontextu

Evropa se zavázala být do roku 2050 klimaticky neutrální. Tento cíl vychází z mezinárodních dohod a prostých počtů – pokud bychom se zdroji zacházeli stejně, jako doposud, potřebovali bychom k uspokojení vlastních potřeb ne jednu, ale dvě a půl planety Země. Na globální úrovni proto vznikly tzv. cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs), na evropské úrovni existuje specificky pro firmy koncept ESG, tedy Environment, Social, Governance. ESG je ale jen jakýmsi zastřešujícím pojmem. Evropa, ve snaze urychlit transformaci ekonomiky a umožnit evropským zemím stát se méně závislými na dovozu surovin, navrhla vlastní strategii. Ta zasahuje do celé řady oblastí od emisí přes využívání zdrojů, označování výrobků až po finanční služby.

Dění v EU se věnujeme proto, že následuje a spoluurčuje globální trendy a zároveň dnes už většina legislativy přijímané v Česku přichází právě z evropské úrovně. Z čeho se skládá celkový obraz příležitostí, povinností a změn v evropské ekonomice a jakou roli zde má směrnice o nefinančím reportingu (CSRD) vysvětlujeme právě zde.

Legislativa

Co je Zelená transformace?

Plán Zelené transformace z roku 2019 je strategický plán EU, který Evropská komise navrhla proto, abychom dokázali splnit, k čemu jsme se v roce 2015 zavázali v rámci Pařížské dohody.

Plán říká, na jaké oblasti bychom se měli zaměřit a o co usilovat. Stanovuje hlavní cíle EU v oblasti udržitelného rozvoje pro nadcházející desetiletí. Závazným cílem EU v oblasti udržitelnosti je dosažení klimatické neutrality do roku 2050, tedy snížení emisí CO2 na nulu do roku 2050. Pro rok 2030 si pak EU stanovila dodatečný cíl 55% snížení emisí oproti roku 1990. Zároveň má EU ambici stát se globálním lídrem v ochraně klimatu.

Jako takový ale není právně závazný. Do konkrétních legislativních aktů překlápí strategii až soubor legislativních návrhů Fit For 55 z roku 2021 (viz níže na stránce).

Čtěte více v článku Evropská cesta k udržitelnosti.

Co je
Fit for 55?

Fit For 55 je soubor legislativních návrhů nebo revizí legislativy z různých oblastí, který má uvést do praxe strategii Zelené transformace. Hlavní cíl je dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 a umožnit spravedlivou transformaci evropského průmyslu.

Hlavními principy návrhů Fit for 55 jsou:

 • přiměřenost opatření, tedy využití tržních mechanismů doplněných o netržní opatření tam, kde je to nutné;
 • princip znečišťovatel platí, který motivuje firmy k zavádění ekologičtějších řešení;
 • solidarita a podpora těch skupin obyvatel, na které změny nepřiměřeně dopadnou.

Jaké konkrétní návrhy se pod Fit for 55 skrývají se dozvíte v článku Co přináší Fit for 55.

Přečtěte si více o legislativním procesu EU.

Jaká legislativa je pro mě důležitá?

Legislativní rámec pro zveřejňování informací, které souvisí s udržitelností a transparentností stanoví:

 • Směrnice o nefinančním reportingu (NFRD), která je v platnosti od roku 2017;
 • Nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (SFDR) z roku 2019 a 
 • Směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD) přijatá v listopadu 2022, která od roku 2024 nahradí NFRD. Více se dozvíte v našem rozcestníku o CSRD.

Klíč ke klasifikaci udržitelných aktivit poskytuje:

 • Nařízení o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic (EU Taxonomie) přijaté v roce 2020 a navazující akty v přenesené pravomoci.

Dále se očekává také přijetí směrnice o náležité péči:

 • Směrnice o náležité péči v oblasti udržitelnosti (CSDDD); návrh směrnice byl představen v únoru 2022. Téma rozebíráme v našem článku o Due dilligence.
Tuto rubriku vám přináší

Co je EU taxonomie?

Nařízení o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic přijaté v roce 2020, zkráceně EU Taxonomie, je klíčem ke klasifikaci udržitelných aktivit. Tuto rubriku pro vás připravuje poradenská společnost EY Česká republika.

Taxonomie je klasifikačním systémem, který je postupně doplňován sadou tzv. aktů v přenesené pravomoci. Ty pokryjí následující oblasti: zmírňování změny klimatu, přizpůsobování se změně klimatu, ochrana vod, prevence znečištění, přechod na oběhové hospodářství a ochranu biodiverzity.

Více o taxonomii se dozvíte v článku Taxonomie EU: Klíč ke klasifikaci udržitelných aktivit10 tipů k EU Taxonomii.

Co je oběhové hospodářství?

Oběhové hospodářství (nebo také cirkulární ekonomika) je dalším ze stavebních kamenů strategie Zelené transformace. V březnu 2020 vydala Evropská komise sdělení Nový akční plán pro oběhové hospodářství. Cílem je snížit tlak na přírodní zdroje, zastavit pokles biodiverzity a efektivněji využívat zdroje, které už v ekonomice jsou.

Pod hlavičkou Plánu pro oběhové hospodářství navrhla Evropská komise řadu revizí a nových legislativních aktů, které se týkají greenwashingu, stavebních materiálů, ecodesignu a oprav výrobků, obalových materiálů, baterií, vozidel a elektroniky s ukončenou životností, nebo také textilu a potravinového odpadu.

Čtěte více o potenciálu cirkulární ekonomiky pro snižování emisíúspory ve firmách.

Chcete se zeptat odborníka?

Zanechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme

  * Prosím mějte na paměti, že naši experti vám zde rádi zodpoví dotazy obecného rázu.
  Pro konkrétní řešení problémů využijte poptávkový formulář v rubrice “Pomůžeme vám”. Děkujeme.

  Odebírat newsletter