Zpět

Nová pravidla EU Taxonomie zahrnou další odvětví

Evropská komise doplnila stávající seznamy environmentálních cílů EU Taxonomie. Ty obsahují hospodářské činnosti a kritéria, za jakých mohou být považovány za udržitelné. Konečné znění aktů v přenesené pravomoci týkající se EU taxonomie udržitelných hospodářských aktivit bylo zveřejněno 21. 11. 2023. Nově zahrnou dopravu, výrobu, farmaceutický průmysl nebo turismus. Nařízení budou platit od 1. ledna 2024.

Autor: Ondřej Štolba, EY

Stávající environmentální cíle:

 1. Přizpůsobení se změně klimatu,
 2. Zmírňování změny klimatu.

Nové environmentální cíle:

 1. Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů,
 2. Přechod na oběhové hospodářství,
 3. Prevence a omezování znečištění,
 4. Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Napříč stávajícími i novými environmentálními cíli došlo k rozšíření hospodářských činnosti o nová odvětví. Jedná se zejména o dopravu, výrobní odvětví, ale také turismus, farmaceutický průmysl nebo odborné služby. Navíc došlo k úpravě některých kritérií stávajících dvou environmentálních cílů.

Zahrnutí většího počtu hospodářských činností pokrývajících všech šest environmentálních cílů, a tedy i většího počtu hospodářských odvětví a podniků, má za cíl zvýšit využitelnost a potenciál taxonomie EU při rozšiřování udržitelných investic v EU. 

Nová kritéria jsou do značné míry založena na doporučeních Platformy pro udržitelné financování (Sustainable Finance Platform), která byla zveřejněna v březnu a listopadu 2022.

Komise rovněž přijala změny aktu v přenesené pravomoci o zveřejňování informací o taxonomii EU, aby vyjasnila povinnosti zveřejňování informací o dalších činnostech. Jednou ze změn je upravená podoba šablony pro výkaznictví EU taxonomie.

Časový harmonogram

Uplatňování aktů v přenesené pravomoci týkajících se zbývajících čtyř cílů v oblasti životního prostředí:

A) Nefinanční podniky

 • Od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024: Pouze podíl ekonomických činností, které jsou způsobilé a nezpůsobilé podle Taxonomie a které jsou stanoveny v aktech v přenesené pravomoci, na jejich celkovém obratu, kapitálových výdajích (CapEx) a provozních výdajích (OpEx) a kvalitativní informace relevantní pro toto zveřejnění.
 • Klíčové indikátory výkonnosti (KPIs), které mají zahrnovat ekonomické činnosti stanovené v aktech v přenesené pravomoci od 1. ledna 2025.

B) Finanční podniky

 • Od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2025: Pouze podíl krytých aktiv expozic vůči hospodářským činnostem nezpůsobilým a způsobilým podle taxonomie v aktech v přenesené pravomoci a kvalitativní informace relevantní pro toto zveřejnění.
 • Klíčové indikátory výkonnosti (KPIs) pro pokrytí ekonomických činností stanovených v aktech v přenesené pravomoci od 1. ledna 2026.

Odkazy na právní texty: 

 Článek vyšel na stránkách poradenské společnosti EY.

Chcete se zeptat odborníka?

Zanechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme

  * Prosím mějte na paměti, že naši experti vám zde rádi zodpoví dotazy obecného rázu.
  Pro konkrétní řešení problémů využijte poptávkový formulář v rubrice “Pomůžeme vám”. Děkujeme.

  Odebírat newsletter