Zpět

Případová studie: CPI Property Group a zelené dluhopisy v ČR

CPI Property Group implementuje ESG principy již od roku 2018. Po pěti letech tak lze na této společnosti názorně ilustrovat, jak takový proces vypadá v praxi. CPIPG na sebe v ČR mimo jiné upozornila tím, že jako první emitovala zelené dluhopisy, díky kterým získala i lepší financování, což byl jeden z primárních cílů implementace ESG principů. Společnost zároveň zvýšila podíl svých budov s certifikátem udržitelnosti na 33 % (podle hodnoty v portfoliu) a mezi lety 2020 a 2021 více než zdvojnásobila objem elektřiny odebírané z obnovitelných zdrojů.

Autor: Milan Mařík, redakce

Přední investorská skupina v ČR, Německu a dalších evropských státech CPI Property Group (CPIPG) se zaměřuje na pronájem komerčních nemovitostí. V současnosti celkově zaměstnává přes 2 000 pracovníků a její obrat přesahuje 600 milionů eur. Pro implementaci ESG principů se společnost rozhodla zejména ze dvou důvodů. 

Tím prvním byla skutečnost, že udržitelnost a odpovědnost jsou pevně ukotvené ve firemní filozofii, tudíž jejich aplikace v praxi byla logickým krokem. Vedení CPIPG ale pod zkratkou ESG současně vidělo i příležitost lepšího financování. Dodržování pravidel udržitelnosti totiž dokáže přilákat nové investory a pomoci společnosti k růstu.

Budovy s certifikátem udržitelnosti jako cesta k vyššímu kapitálu

CPIPG se tak zavázala k Pařížské a Zelené dohodě. Mezi firmou stanovené cíle patří snížení emisí o 32 % oproti roku 2018, a to v souladu s uznávanou mezinárodní iniciativou Science Based Targets (SBTi). Současně se společnost zavázala ke snížení spotřeby vody o desetinu do roku 2030 a kompletní přechod na energie z obnovitelných zdrojů do roku 2024. Vzhledem k oblasti podnikání CPIPG mezi cíle také patří navýšení podílu budov splňujících požadavky certifikací udržitelnosti LEED a BREEAM ve vlastním portfoliu.

Za tímto účelem společnost v roce 2018 zřídila funkci ESG manažera a navázala spolupráci s relevantními odborníky, jako je Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT. V témže roce také získala svůj první ESG rating od nezávislé společnosti Morningstar Sustainalytics, což už samo o sobě je určitý úspěch, protože za získáním takového ratingu stojí značné úsilí. Ten je relevantní nejen pro doložení míry implementace ESG principů, ale také pro investory, kteří upřednostňují „zelené investice“.

První zelené dluhopisy v ČR

K pokrytí nákladů této transformace a současně rozšíření svého kapitálu CPIPG emitovala zelené dluhopisy. Mezi lety 2019 a 2022 společnost vydala 5 emisí v celkové hodnotě přibližně 2,7 miliard eur. V Česku přitom šlo o první takový počin.

Pro zajištění transparentnosti vydala CPIPG vlastní rámec zelených dluhopisů, v němž ukazuje, na co konkrétně budou takto získané peníze využity a ke splnění jakých cílů přispějí. Dokument rovněž stanovil datum a kritéria evaluace.

V současnosti mohou společnosti vydávající zelené dluhopisy využít EU standardu zelených dluhopisů. Soulad s těmito standardy není povinný, nicméně bývá vodítkem pro investory, neboť zaručují soulad s evropskou taxonomií a zvyšují tak důvěryhodnost aktiv.

Výsledek implementace ESG: Větší zájem investorů a třetinový podíl certifikovaných budov

Společnosti se v roce 2021 podařilo zredukovat své emise skleníkových plynů oproti roku 2019 o přibližně 18 %. Původně stanovený cíl se firmě pro tento rok navíc podařilo překonat o 12 %. Podíl zelených certifikovaných budov v portfoliu CPIPG současně narostl na 33 % (podle hodnoty), přičemž 9 z 10 budov má velmi dobré hodnocení (u BREEAM „velmi dobré“ a u LEED „zlaté“). Zároveň se mezi lety 2020 a 2021 podařilo zvýšit množství odebírané elektřiny z obnovitelných zdrojů o 111 %.

Implementace ESG principů měla kromě dosažení větší společenské odpovědnosti ještě druhý cíl, a to zlepšit financování. I zde se firmě naplnění ESG principů vyplatilo. Lze to ilustrovat třeba na skutečnosti, že se jí nyní lépe daří získávat výhodné úvěry. Například v nedávné době CPIPG sjednalo nezajištěný úvěr ve výši 100 milionů eur. „Tento nový úvěr zahrnuje mechanismy navýšení či snížení marže v závislosti na výsledcích skupiny v oblasti udržitelnosti. Tyto výhodně získané prostředky můžeme použít na splacení dřívějších závazků a k obecným provozním účelům,“ říká Petra Hajná, Sustainability officer CPIPG. „Velkým pomocníkem při získávání takovýchto inovativních zdrojů financování jsou právě naše ESG aktivity, a především nefinanční reporty, Sustainability finance framework, včetně Second party opinion, na které se můžeme odvolávat při získávání úvěru,“ dodává.

Nový kapitál přinesla i samotná emise zelených dluhopisů a s naplňováním stanovených cílů se začal zvedat i zájem investorů. „Díky aktivitám v ESG se totiž CPIPG zařadila mezi nízkorizikové firmy. S tím souvisí i to, jak se vyvíjí její ESG rating. Ten se totiž ještě v roce 2018 pohyboval na hodnotě 29, zatímco v roce 2021 se zlepšil na hodnotu 13,2, přičemž nižší hodnota odpovídá nižším ESG rizikům ve společnosti. Celkově se tak jedná o 55% zlepšení. K lepšímu financování přispěly i úspory, které jsou s přechodem k udržitelnosti spjaté,“ vysvětluje Ivan Lukáš, ESG ambasador a vedoucí programu Proměna podnikání z  analytického projektu Glopolis, které s CPIPG na implementaci ESG principů spolupracuje.

Chcete se zeptat odborníka?

Zanechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme

    * Prosím mějte na paměti, že naši experti vám zde rádi zodpoví dotazy obecného rázu.
    Pro konkrétní řešení problémů využijte poptávkový formulář v rubrice “Pomůžeme vám”. Děkujeme.

    Odebírat newsletter